Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Kontoret i Thailand (Bankok)

Etablering av Skanems-fabrikk i Thailand

Skanem er en av de største produsentene av selvklebende merkelapper i Europa. Produksjonen finner sted i 14 fabrikker med omtrent 1 100 ansatte i syv europeiske land.

Adm. dir. Ole Rugland engasjerte Innovasjon Norge i Bangkok til å arbeide i to trinn.

  1. Undersøke markedet og konkurransesituasjonen
  2. Bidra til å etablere en fabrikk i Bangkok

Oppgavene var å lete etter en beliggenhet, undersøke og koordinere med oppnevnt leverandør, gi råd om rekruttering av ansatte og samarbeid med offentlige organisasjoner angående godkjenninger.

Nettverksbygging 2006

De thailandske myndighetene har som mål å løse infrastrukturelle problemer og redusere logistikkostnader i næringslivet. Myndighetene har planlagt å sette i gang nødvendige infrastrukturprosjekter, inkludert store og raske transitsystemer og logistikksystemer som øker effektiviteten. De vil også øke produktiviteten innenfor landets egen produksjons- og tjenesteytende sektor og skape større kostnadseffektivitet og konkurransedyktighet for thailandsk industri.

I perioden 2005-2008 vil to tredeler av offentlige investeringer (eller 16,7 % av BNP) gå til Mega Project som vil koste gjennomsnittlig
$ 10 000 millioner per år.

Vi vil følge opp og kople disse prosjektene til potensielle norske partnere. Dessverre ble prosjektet forsinket med to år da Thaksin-regjeringen gikk av og militæret overtok styringen i 2006. Prosjektene fortsetter med en viss forsinkelse eller omformes til mindre prosjekter.

Utstillingen Thaifex 2006 (World of Food 2006)

Innovasjon Norgei Bangkok deltok på Thaifex i mai 2006, den største matvareutstillingen i Sørøst-Asia. Det norske Eksportutvalget for fisk deltok på den norske paviljongen sammen med to lokale lakseimportører og to lokale matvareagenter (Kavli crispy bread, Aas øl). 

Hovedmålet er å markedsføre norske matvareprodukter overfor thailandske importører og distributører og koble norske produkter med potensielle thailandske selskaper i forbindelse med utstillingen World of Food.

Foto: Nisarat Sitasuwan / Travel Around the World Magazine

Pressereise til Nordkapp

I anledning 100-års jubileet besøkte kong Chulalongkorn (Rama V) Norge i 2007. Innovasjon Norge i Bangkok organiserte en pressereise som fulgte kong Rama Vs besøk til Nordkapp i perioden 21.-26. august. Formålet med denne reisen var å promotere turistmål i Norge for thailandske turister.

 

 

Messen Norway Profile

Innovasjon Norge i Bangkok organiserte en minimesse i samarbeid med ambassaden i desember. Formålet var en bred promotering av Norge innen kultur, handel, teknologi, turisme og forbindelser til Thailand.

Foto: Nikom ThongbungLeder
: Jan Erik Svensson

Kontoret har fem medarbeidere.