Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Kontoret i Malaysia (Kuala Lumpur)

Innovasjon Norge i Kuala Lumpur var involvert i aktiviteter i følgende sektorer i 2006:

Olje og gass

Utstilling
Organiserte en norsk paviljong under den første Geo Asia Conference and Exhibition 12.-14. juni, med en norsk informasjonsskranke og to norske bedrifter som deltok.

Fire workshops og seminarer
Kuala Lumpur-kontoret deltok i fire kapasitetsbyggende workshops og seminarer, som ble organiserrt av Petronas, PETRAD, INTSOK og CCOP. 45 talere fra mer enn 40 norske selskaper deltok i workshops med mer enn 500 deltakere fra Petronas (det nasjonale oljeselskapet i Malaysia), lokale leverandører av produkter og tjenester samt andre oljeselskaper som Shell, Murphy, Newfield osv.

Petronas-delegasjon til Norge
Kontoret bidro til å arrangere en delegasjon av seniorpersonell fra Petronas som besøkte ONS og fikk visepresidenten i Petronas til å holde innlegg på INTSOK Business Days

Norske selskaper
Kontoret gav presentasjoner for selskaper i Bodø og Kristiansand om mulighetene i olje- og gassektoren. Vi gav også assistanse og råd til individuelle norske selskaper angående forretningsdrift i Malaysia.

Deepwater Oil & Gas Report Malaysia
Kontoret ferdigstilte en rapport om mulighetene i dypvannsolje- og gassmarkedet i Malaysia. Rapporten ble delt ut til interesserte norske selskaper.

Jordbruksprodukter, fiskeprodukter og forbruksartikler

Utstilling
Organiserte en norsk matvaremesse 1. - 5. november med deltakelse fra åtte selskaper og organisasjoner, i et ledende kjøpesenter. Et svært vellykket arrangement.

Markedsføring av fiskeprodukter

  • Organiserte en månedslang markedsføringskampanje for norsk fisk og sjømat på det ledende hotellet Crown Princess Hotel, hvor det ble servert norsk fisk og sjømat i alle de fire restaurantene i hotellet
  • PR-arbeid i media for å markedsføre norsk laks
  • Hjalp ambassaden med å organisere the Norwegian Seafood Gala Dinner med 450 gjester

Jordbruks- og matvarerapport fra Malaysia
Ferdigstilte en rapport om mulighetene i jordbruks- og matvaremarkedet i Malaysia som deles ut til interesserte norske selskaper.

Foto: Innovasjon Norge Kuala Lumpur

Foto: Innovasjon Norge Kuala Lumpur


Leder: Tuan Hai Ewe

Kontoret har tre medarbeidere.