Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Hedmark 2006

Hedmark er det fylket i Norge som dekker størst areal; totalt 27.388 kvadrat kilometer. Fire av kommunene i Hedmark er arealmessig på størrelse med fylker som for eksempel Vestfold.

Det var i 2006 høy etablereraktivitet i hele fylket, og det ble registrert en vekst i antall nyetablerte foretak på 14 %.

Hedmark er det største fylket i landet relatert til potetproduksjon, fjørfeproduksjon og har det største aktive landbruksarealet. Verdien av skogen er to ganger så stor som fylke nr 2; Oppland.

Stadig flere gårdsbruk i fylket satser innenfor reiselivet og småskala matproduksjon for å utnytte og kommersialisere landbrukseiendommens ressurser.

Leder: Terje Lang-Ree

Kontoret har 18 ansatte.

 


Hamar
Furnesvegen 83
2318 Hamar

www.innovasjonnorge.no/
hedmark