Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Telemark 2006

Innovasjon Norge har i 2006 bevilget tilsagn fra Innovasjon Norges rammer (dvs. ekskl. RDA-midler, Regional differensiert arbeidsgiveravgift) på til sammen 148 070 000 kroner.

Design er et prioritert område i Innovasjon Norge. Kontoret har derfor sammen med Vestfold og Buskerud en prosjektansvarlig for design. Det er viktig å ha spisskompetanse til prosjektvurdering og oppfølging på dette feltet.

Kontoret har i tre år hatt prosjektansvaret for et større ARENA-prosjekt med fokus på miljø- og energiteknologi. Sentralt i prosjektet har vært styrking av bedrifts- og kompetansenettverkene innen denne sektoren i regionen (Green Partner og GassTek) og i tillegg styrking av relasjonen regional høgskole og bedriftsmiljø innen miljøenergisektoren.

Leder: Isak Rosenvold

Kontoret har 12 ansatte.


Skien
Fylkesbakken 6
3715 Skien

www.innovasjonnorge.no/
telemark