Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Rogaland 2006

Næringslivet i Rogaland går på høygir, og framtidsutsiktene ser fortsatt lyse ut på kort sikt.  Det er imidlertid grunn til skjerpet innsats i den regionale kampen om strategiske ressurser og posisjoner som skal sikre grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling, også på lang sikt.

Konjunkturendringer slår tidlig ut i Rogaland. De videre utsiktene for norsk økonomi er gode, men det er knyttet betydelig usikkerhet til flere viktige forhold, noe som gjenspeiles i prognosene for renteutviklingen.

Rogaland er i dag en av landets mest ekspansive regioner. I prosjektet ”Scenarier 2020” blir det pekt på viktige prosesser og drivkrefter som skal lede til at fylket framstår som nytenkende, energisk og attraktivt i 2020. Det vil kreve stor årvåkenhet og skjerpet innsats å opprettholde og vinne de posisjonene som skal legge grunnlaget for en positiv utvikling.

Leder: Karl Bøe Skogen

Kontoret har 16 ansatte.

 

 


Stavanger
Rogaland Kunnskapspark
Prof. Olav Hanssensvei 7A   
Postboks 8034
4068 Stavanger

www.innovasjonnorge.no/
rogaland