Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Rapport fra styret

I 2006 ble det avholdt syv styremøter. Alle bevilgningssaker av en viss størrelse eller av prinsipiell karakter har vært forelagt styret, før vedtak er blitt fattet. Øvrige bevilgningssaker har vært forelagt styret til orientering.

Styret er blitt forelagt, har behandlet i alt 26 administrative saker, og har besluttet, videresendt 16 ordinære finansieringssaker for endelig beslutning i hovedkredittutvalget eller hovedstyret , en vedlikeholdssak, 17 klagesaker, fire prinsippsaker og 14 orienteringssaker. Totalt er protokollert 77 saker i 2006.

Bedriftsbesøk

I forbindelse med to av styremøtene har styret besøkt seks ulike bedrifter innen oljerelaterte virksomheter, tradisjonell industri, gårdsbruk og klesdesigner lokalisert i kulturbygningen Tou Scene, med presentasjon og omvisning samt middag. Under gårdsbesøket ble BU-pris 2006 for Rogaland utdelt.

Administrasjonen og styret har hatt et nært og godt samarbeid gjennom året. Styret har til enhver tid vært oppdatert om kontorets virksomhet.

Styret

Styret for Innovasjon Norge Rogaland har følgende medlemmer for perioden 2006-2007:

  • Roald G. Bergsaker (leder og fylkesordfører)
  • Lise Hansson (nestleder, eier og daglig leder av Aksel L. Hansson AS,møbelprodusent)
  • Kjell A. Høyvik (bonde og selvstendig næringsdrivende og leder av Rogaland Bondelag)
  • Ola Ingvaldstad (representant fra Rogaland fylkeskomme, fra FrP)
  • Monica Norman (Vice President Eastern Hemisphere Technologies MI-SWACO)
  • Anne Selnes (strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger)
  • Bjørn M. Stangeland (regiondirektør NHO Rogaland)
  • Anna Aabø (daglig leder IRIS AS, tidl. Rogalandsforskning).