Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Troms 2006

Veksten i økonomien i Troms har, som i landet for øvrig, blitt forsterket det siste året. Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten har gått ned.

De sterkeste impulsene er innenfor næringer som offshorerettet industri, bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. Alle tre er viktige næringer for Troms, og har i dag større betydning enn den tradisjonelle industri.

Den kraftige veksten har ført til problemer for næringslivet med å få tak i kompetent arbeidskraft. Spesielt gjelder dette arbeidskraftintensive næringer som for eksempel reiseliv. Reiselivet generelt er en lavtlønnsnæring, og økt konkurranse om arbeidskraft vil kunne føre til at denne næringen vil være en av taperne. 

Regjeringens Nordområdesatsing har hittil ikke hatt vesentlig betydning for næringslivet i Troms. 274 millioner har regjeringen satt av i statsbudsjettet for 2007.

Arbeidsinnvandring ser ut til å kunne løse noe av dette problemet og for næringslivet i Troms vil det være meget viktig at en lemper på hindringene for arbeidsinnvandring fra Russland.

Leder: Asbjørn Rasch jr.

Kontoret har 26 ansatte.


Tromsø
Stortorget 2 
Postboks 6304
9293 Tromsø

www.innovasjonnorge.no/
troms