Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

BUSKERUD OG VESTFOLD 2006

Næringslivet i Buskerud er sterkt internasjonalt orientert og derfor sterkere berørt av internasjonal konkurranse og omstillingskrav enn næringslivet i resten av landet. Etter rekordåret 2005 ble det en eksportnedgang for Buskerud i 2006.

Vestfold er et av de mest folketette fylkene og med sterk årlig tilvekst. Fylket har imidlertid et netto underskudd på arbeidsplasser i størrelsesorden 10 % av antall yrkesaktive. Næringslivet i fylket er internasjonalt rettet og Vestfold er Norges femte største eksportfylke.

Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold dekker to fylker og har ett felles styre. Mens hele Vestfold er utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, er Buskerud et atskillig mer komplekst fylke med distriktskommuner, en variert næringslivsstruktur, et godt utviklet reiseliv og et landbruk med stor spennvidde.

Kontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud og Vestfold, regionsamarbeidet Buskerud/Telemark/Vestfold, fylkesmannens landbruksavdeling i de to fylkene, og andre regionale utviklingsaktører. Det har de siste årene også utviklet seg et tettere samarbeid med høgskolene i de to fylkene bl.a. som følge av høgskolenes deltakelse i de regionale klyngeprosjektene.

Buskerud og Vestfold er blant de minste fylkene i Innovasjon Norge målt etter bruk av virkemidler. I 2006 gikk 4,4 % av Innovasjon Norges samlede virkemidler til våre fylker. Kontoret har meget stor aktivitet innenfor flerbedrifts- og klyngeprosjekter.

Leder: Ole Johan Sandvær.

Kontoret har totalt 19 årsverk.

 


 

 
Drammen
Bragernes Torg 1,
Postboks 253 Bragernes
3001 Drammen

Tønsberg
St. Olavsgt. 4,
3126 Tønsberg

www.innovasjonnorge.no/
buskerud


www.innovasjonnorge.no/
vestfold