Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Oppland 2006

Innovasjon Norge i Oppland har et godt samarbeid med Oppland fylkeskommune og det regionale partnerskapet. Kontoret har en sentral plass i utviklingen av Regionalt Handlingsprogram og har ansvar for flere av tiltakene.

Oppland fylke er inndelt i seks regioner der alle regionene har synliggjort sine prioriterte satsinger og strategier. Distriktskontoret har bidratt med finansiering og kompetanse i tillegg til deltakelse i nettverk i alle regionene.

Det er totalt en befolkningsnedgang i Oppland, selv om det er registrert økning i Lillehammer, Gjøvik og Hadelandskommunene. Det er på denne bakgrunn en stor utfordring å bidra til økt verdiskaping i de næringssvake områdene.

Leder: Torunn Aass Taralrud

Kontoret har 16 ansatte. 

 


Lillehammer
Kirkegt. 80  
2626 Lillehammer

www.innovasjonnorge.no/
oppland