Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Finnmark 2006

Sammenliknet med andre fylker er Innovasjon Norge i Finnmarks aktiviteter spesielt utslagsgivende for det distriktspolitiske næringsarbeidet. Kontoret har et godt samarbeid med fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene i fylket, samt næringsorganisasjoner og -miljø. 

Vår visjon er ”Vi gir lokale ideer globale muligheter” ved å bidra til etablering, utvikling og omstilling av samfunns- og næringsliv over hele fylket. Med over 700 medarbeiderer i inn- og utland, vil kontoret i Finnmark kunne bidra med kompetanse, nettverk samt risikokapital til oppfylling av denne visjonen.

Internasjonaliseringsaktiviteten i fylket øker. Med internasjonalisering mener vi bedriftenes evne til å selge produkter og tjenester i andre land. Vi mener og bedriftenes evne til å stå imot konkurranse fra andre land. Om lag 30 % av alle prosjekter i 2006 rettet seg mot et internasjonalt marked.

Leder: Stein Mathisen

Innovasjon Norge i Finnmark har kontor i Vadsø og Alta, og har 18 ansatte.


 

Vadsø
W. Andersens gt. 4
Postboks 607
9811 Vadsø

Alta
Follumsvei 33
Postboks 1112
9504 Alta

www.innovasjonnorge/
finnmark