Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Hordaland 2006

Innovasjon Norge Hordaland hadde et aktivt og godt år og kan vise til omfattende aktiviteter med gode resultater. Kontoret har en omfattende finansieringsvirksomhet. I 2006 hadde kontoret en meget god rammeutnyttelse og alle lokale tilskuddsordninger ble fullt utnyttet med til sammen ca. 90 mnok i nye tilskudd.

Norge er inne i en sterk høykonjunktur og brutto nasjonalprodukt (BNP) for fastlands-Norge har vokst med over 3,5 prosent siden sommerhalvåret 2003.

Kapasitetsutnyttelsen nærmer seg en historisk topp etter en lang periode med vekst. Økt globalisering og strukturelle endringer har tillatt økonomien å vokse sterkt uten at priser og lønninger har tatt av. De viktigste årsakene er sterk vekst i billige importvarer, økt konkurranse i det innenlandske markedet og høy arbeidsinnvandring.

Leder: Nina Broch Mathisen

Kontoret har 24 ansatte.


Bergen
Kaigaten 9,
Postboks 7322
5020 Bergen

www.innovasjonnorge.no/
hordaland