Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Nord-Trøndelag 2006

Næringslivet i Nord-Trøndelag hadde i likhet med resten av landet et godt år i 2006.

Oppdragsmengden var stor og det var høyt aktivitetsnivå i de fleste bransjer. Med fra før lav arbeidsledighet førte dette til knapphet på arbeidskraft. I mange bedrifter er dette løst med arbeidsinnvandring, men tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse vil framover være den største utfordringen. Dette gjelder både nasjonalt hvor Norge må konkurrere med andre land, men også regionalt hvor Trøndelag må konkurrere med resten av landet. Det store aktivitetsnivået begynner også å få følger med lengre leveringstider i enkelte bransjer.

Pågangen etter lån og tilskudd ble enda større i 2006, enn det var i 2005 som til da var et rekordår. Samlede bevilgninger ble nesten 300 millioner kroner som er en økning på 100 millioner fra året før. Korrigert for en teknisk endring i måten rentestøtte i landbruket føres på, er den reelle økningen om lag 40 millioner kroner.

Gledelig i 2006 var også det høye nivået på forsknings- og utviklingskontrakter. Dette er kontrakter hvor en bedrift utvikler et nytt produkt eller en ny tjeneste i samarbeid med en framtidig kunde som kan være en offentlig etat eller en annen bedrift. For første gang har en nord-trøndersk bedrift inngått en avtale med en utenlands bedrift som en del av denne ordningen. Til sammen ble det inngått fem slike kontrakter i Nord-Trøndelag med en samlet bevilgning på om lag 7 millioner kroner. Dette er vesentlig mer enn det har vært de senere årene.

Leder: Ulrik Hammervold

Kontoret har 19 ansatte.

 


Steinkjer
Seilmakergata 2
(Fylkets hus)       
Serviceboks 2540
7729 Steinkjer

www.innovasjonnorge.no/
nordtrondelag