Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Kundebedrifter

Corporater AS

Corporater er et programvareselskap som har utviklet verktøy for virksomhetsstyring. Selskapet ble etablert i 2000, og er markedsleder på balance scorecard programvare i Norge.  Selskapet har som mål å etablere egen virksomhet i USA for å oppnå markedsandeler i dette markedet.  Gjennom samarbeid med vårt kontor i San Fransisco, har selskapet fått viktige kontakter i det amerikanske markedet, og de har nå planene klare for lansering og etablering.  Corporater er svært fornøyd med den hjelpen de har fått av Innovasjon Norge.  ”Vi har opplevd at Innovasjon Norge har fokus på kunden.  Dette har vist seg i det gode samarbeidet som er etablert mellom lokalt Innovasjon Norge kontor og forskjellige kontor i USA, ” sier Tor Inge Vasshus, daglig leder i Corporater AS.

Laerdal Medical

SimMan SAPS (Stand Alone Patient Simulator) ble startet på bakgrunn av at US ARMY  og RDECOM publiserte et dokument hvor de spesifiserte hvilke krav de vil ha til medisinske simulatorer i fremtiden.  Kravene gikk langt utover hva Laerdal Medical kunne tilby med dagens SimMan simulator.

Det ble derfor besluttet å sette i gang et IFU-prosjekt som skulle føre frem til utvikling av en pasientsimulator som skal kunne brukes i en begrenset periode uten ekstern tilførsel av luft, strøm eller væsker. Simulatoren skal opereres via trådløst nettverk. Dagens SimMan har ekstern kompressor, laptop og linkbox. Alle signal, datakraft, luft og strøm er eksternt generert.

Samarbeidspartner/kundebedrift: Det amerikanske forsvaret v/følgende avdelinger:

 • Department of Combat Medic Training (DCMT)
 • Research development & Engineering Command (RDECOM)
 • Medical Simulation Training Center, Fort Lewis, Washington
 • Combat Casualty Care Research Program (CCCRP)

US Army som krevende kunde

-CCCRP har lagt ned mye arbeid i å nøyaktig spesifisert hva de skal bruke sine fremtidige simulatorer til og hvilke ytelser de forventer. De har satt veldig høye krav til SAPS-simulatoreren når det gjelder trådløshet, transportabelhet og hvordan disse skal kunne styres og opereres.

Ft. Lewis MSTC skal etablere kriterier for testingen, etablere tidsplan for testing, skaffe personell for å lede testingen, samle og analysere sluttbrukertilbakemeldinger, samle brukerinnspill for utvikling av nye metoder for trening og trene militært personell i bruken av den nye treningssimulatoren.

Målsetting

SAPS-prosjektets hovedmålsetting er å sikre at Laerdal Medical fortsatt skal være  markedsledende i et mellom- og langtidsperspektiv. Dette skal sikres med å utvikle "state of the art", dvs. det siste nye av pasientsimulatorer.

Motrans

Profesjonalisering av yrkessjåfører ved moderne integrert høyteknologibasert tungbilopplæring. IFU-prosjektet skal bidra til å utvikle en banebrytende og moderne integrert høyteknologibasert tungbilopplæring for profesjonalisering av eksisterende tungbilsjåfører, i overensstemmelse med nye gjeldende og omfattende EU krav og retningslinjer, hvor man anvender realistisk fullskala simulatortrening, avanserte læreprogrammer, nettbasert læring og kjøretøytrening i et effektivt pedagogisk integrert og blandet læringsmiljø.

Kundebedriftene

 • TS Gruppen, med hovedkontor på Forus, er landets største og mest moderne gravemaskinentreprenør, med hovedvirksomhet innen masseflytting.
 • SR Transport AS, med hovedkontor i Tananger, er en totalleverandør av transport og logistikktjenester og er en av landets største transportører til petroleumsindustrien.
 • Ørland Transport AS, med hovedkontor på Lura, er en av regionens største godstransportører.
 • Rennesøy Trafikk AS, med hovedkontor på Mosterøy, er en betydelig transportør av stykkgods i regionen.
 • Eltervåg Container Service AS, med hovedkontor på Madla, er en av regionens container og avfallhåndteringsselskaper.

  Totalt disponere transportkundebedriftene over 200 ulike tungbiler og omsatte i 2004 for nærmere 670 MNOK.
 • Franske Thales Services er Europas største produsent av tungbilsimulatorer. De er en del av Thales Gruppen som er et globalt selskap med 10 milliarder EUR i omsetning og flere enn 50.000 ansatte.
 • Universitet i Stavanger ved Senteret for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (UiS/SEROS). Utfører
  bl.a. forskingsprosjekter innen transportsektoren.

Biota Guard

Målsettingen med IFU-prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere overfor operatørselskap og myndigheter en industriell prototyp av BioGuard, et system for sanntids miljøovervåking av offshore bore- og produksjonsoperasjoner. Konseptet BioGuard, som er patentsøkt, skal muliggjøre sanntids måling av miljøeffekter i umiddelbar nærhet av oljeinstallasjoner (plattformer, undervanns produksjonsanlegg) og havneanegg/terminaler. 

Konseptet baserer seg på bruk av biosensorer, i første rekke blåskjell og haneskjell. Gjennom forskning er det påvist at disse sjødyrene reagerer spontant når de blir eksponert for forurensing av bl.a. hydrokarboner. Gjennom å måle endringer i biosensorenes åpne/lukkefunksjon og hjerterytme kan BioGuard påvise endringer i vannkvaliteten i nærheten av bore-/produksjonsstedet. Konseptet vil således fungere både som en varslingsmetode for eventuelle uforutsette utslipp (økt beredskap), og som et verktøy for å kunne dokumentere hvorvidt bore- og produksjonsoperasjoner i miljøutsatte områder har negative effekter på organismer som finnes i de aktuelle områdene.

BioGuard’s industrielle samarbeidspartner og kunde er Statoil ASA.

Iskremproduksjon – Ny inntektskilde på melkebruk i Hå

Det unge ekteparet Grete Waldeland Høiland (23) og Ole Morten Høiland (26) startet i 2006 sin egen iskremproduksjon på gården i Hå kommune. Inspirert gjennom studietur til Italia og med betydelig egeninnsats til opplæring og planlegging, byggiing av produksjonslokale og arbeid med produktutvikling, kunne ekteparet i november 2006 sende den første isen ut på markedet. I dag produseres 6 smaks-varianter.

Målet var i utgangspunktet å komme opp i en produksjon på 20.000 liter iskrem årlig, dvs bruk av 40.000 l melk, men er allerede (etter ½ års drift) i gang med å planlegge utviding.

Regelverket gir bønder mulighet til selv å foredle inntil 250.000 l melk i tillegg til melkekvoten som leveres til meieri. ”Iskremgarden” er et godt eksempel på hvordan bønder gjennom nytenking og lokal foredling kan styrke inntektsgrunnlaget på gården.

Innovasjon Norge har bevilget etablererstipend, investeringstilskudd og rentestøtte fra BU-midlene til etableringen.

Storsatsing på mjølkeproduksjon på Mosterøy

På øya Mosterøy i Rennesøy kommune gjekk startskotet for ei storsatsing på mjølkeproduksjon i 2006. Øya kan frå før skilte med herskaplege Utstein Kloster. Nå kjem også to nyetablerte samdrifter med til saman 165 mjølkekyr som vil få to nye lausdriftsfjøs budsjettert til 18,5 millionar kr.

Bak satsinga står totalt 7 gardbrukarar. Dette varslar ny giv for mjølkeproduksjonen i kommunen. Tal mjølkeprodusentar i Rennesøy har nemleg gått ned med 40% frå 79 bruk i 2000 til 47 bruk i 2005.

- Og fleire kunne ha slutta, hadde ikkje desse to prosjekta kome i gang, seier Ivar Hodnefjell frå Mosterøy-Sokn Samdrift DA. Kjetil Edland, frå den andre nye samansluttinga Vodl & Kåda Samdrift DA, legg til at med desse to nystarta samdriftene vil 19 av dei 22 mjølkeprodusentane på Mosterøy vera organisert i 8 samdrifter.

Felles for begge prosjekta er at det vert satsa på mjølkerobot og uisolerte driftsbygningar med naturleg ventilasjon gjennom netting i sidevegger over ein tett vegg nederst. Dei ser fram til å få luftige bygningar i forhold til "betongbunkersane" kyrne står i nå.