Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker. Virksomheten deres har i  2006 vært preget av høy aktivitet.

Det har i 2006 vært lagt stor vekt å styrke samarbeidet mellom kontorene i Norge og i utlandet i det kunderettede arbeidet. Målet er å gi kundene et mer helhetlig og bedre koordinert tilbud, spesielt overfor bedrifter med internasjonale muligheter.

Samarbeidet med kontorene i utlandet har også vært med på å utvikle kompetansen innenfor internasjonalisering ved kontorene i Norge. Flere av våre kundekontakter har også i 2006 hospitert ved våre kontorer i utlandet og de har hatt hospitanter derfra. Det har også vært gjennomført flere studiebesøk, også av de lokale styrene.